Přednášky

Eumos ve spolupráci s vydavatelem Týdeníku Echo a názorového deníku Echo24 připravuje přednášky a besedy svých autorů. Stěžejní jsou aktuální společenská a politická témata. Velký zájem je také o téma vývoje médií, nástupu digitální revoluce, která mění jak individuální komunikaci, tak společenskou. Tato změna se projevuje na podobě společenské debaty, na rolích a fungování médií, ale i na politice samotné. Sledujeme krizi tištěných médií a nástup elektronických médií různého typu. Paralelně s tím roste význam sociálních sítí. Podobně zásadní změny jsou patrné na politické scéně, jež zažívá krizi některých tradičních stran a nástup různých hnutí nebo populistických formací. 

Přednášky a workshopy připravujeme nejen pro managementy velkých firem, aby se vedení podniku umělo v nových podmínkách orientovat, ale také pro různé kluby, zájmové a kulturní spolky.


28.01. 2020 Praha

Seminář pro studenty Gymnázia Nad Štolou


10.01. 2020 Odry

Seminář pro studenty Střední pedagogické
a Střední zdravotnické školy
​​​​​​​svaté Anežky České


20.11. 2019 Praha

Beseda Jiřího Peňáse se čtenáři nové knihy
Výpravy pro starší a pokročilé


19.11. 2019 Praha

Beseda se studenty Gymnázia Špitálská


07.03. 2019 Přelouč

Beseda s občany Přelouče v Galerii Kotýnek


30.08. 2019 Praha

Workshop pro Asociaci norského regionálního tisku