Kontakt

EUMOS klade důraz zejména na vzdělávání v mediálních otázkách a informovanost a povědomí občanů ČR o Evropské unii a jejích jednotlivých členských státech, s cílem oba uvedené akcenty co nejvíce synergicky propojovat. Za tímto účelem provozuje EUMOS pořádá pravidelná školení novinářů zaměřená zejména na teorii a praxi informování o evropských záležitostech.

Kontakt

Linda Balšínková, Ředitelka
linda.balsinkova@eumos.cz