Akademie

Eumos ve spolupráci s Týdeníkem Echo a Echo24 už pátý rok připravuje na novinářskou praxi studenty všech žurnalistických oborů pražských vysokých škol, především FSV UK v Praze a Metropolitní univerzity. Absolventi naší stáže, která trvá převážně až 3 roky, nacházejí uplatnění nejen v redakci Echa ale i v předních českých médiích, České televizi, Českém rozhlase, na novinkách.cz, e15.cz, časopisu Reflex atd., ale i v jiných odvětvích, kde se věnují komunikaci. Odborným garantem je šéfredaktor Echa, který má více než dvacetileté zkušenosti s řízením redakcí a mediálních organizací, byl například šéfredaktorem Lidových novin, časopisu Týden, jako člen představenstva Mafra řídil internetové aktivity skupiny včetně serveru iDnes nebo Lidovky. Jako pedagog má desetileté zkušenosti s působením na FF UK, kde přednášel a vedl semináře k Vývoji českých médií.

Dalibor Balšínek • Odborný garant a vedoucí projektu


Náplň vzdělávání

Cílem stáže je pomocí praxe připravit mladé frekventanty vysokých škol k profesionálnímu zpracování zpráv. Základním principem vzdělávání novinářů je neideologický přístup ke zpracování informací. Zkušení profesionálové je vedou k tomu, aby adepti novinářské profese neměli jednoznačný a jediný správný pohled na svět, veškeré informace, které je dnes a denně zasahují, verifikovali, zkoumali a vycházeli při vytváření zpráv z důvěryhodných zdrojů. Učíme je, aby každou informaci prověřovali, aby si drželi od informací odstup, především od těch publikovaných na sociálních sítích. Právě v době informačního chaosu, rychle šířících se fám, je klíčové chladně a bez emocí přistupovat ke každé publikované informaci.Každý rok pořádáme konkurzy, kdy prostřednictvím příslušných fakult nebo studentských fór oslovíme převážně studenty vyšších ročníků žurnalistických oborů, ale neklademe si to jako podmínku, protože přijímáme i studenty práv, ekonomických a jiných humanitních oborů. Do konkurzu se každý rok přihlásí téměř dvě stovky uchazečů. V rámci projevení zájmu musí uchazeč předložit nejen životopis, ale musí i zpracovat text na základě našeho zadání. Na základě těchto parametrů vybereme zhruba 60 uchazečů, kteří se dostaví k osobnímu pohovoru. S pozvanými nejprve řešíme zpracování zadané zprávy, zjišťujeme jejich základní znalosti společenských a politických otázek. Po tomto zevrubném výběru, na kterém se podílí šéfredaktor a šéfeditor, je vybráno 20 uchazečů. Tito jsou přijati do dalšího prověřovacího síta, kdy se ale seznamují s chodem redakce. Nejprve se seznámí se systémem práce v redakci, jednotlivými rolemi, kterou má juniorní redaktor, senior redaktor, editor, komentátor, jazyková redakce, jaká je role šéfredaktora, vydavatele nebo majitele. Od počátku je jim zdůrazňována zodpovědnost každého média za publikovanou informaci. Vybraným je vysvětlena role médií ve společnosti, přičemž důraz je kladen na zodpovědnost a přesnost publikovaných informací, prioritou je samozřejmě i aktuálnost, zvláště v případě internetového deníku, která ale nesmí být na úkor faktické správnosti zprávy. Během tříměsíčního zkušebního období se 20 uchazečů naučí práci s redakčním systémem, základy ochrany autorských práv, parametry tiskového zákona, práci s fotografiemi, zdroji informací a přístupu k nim. Dostávají ke zpracování první krátké zprávy a překlady zahraničních zdrojů. Ze tříměsíčního  přijímacího období nakonec šéfeditor vybere 8 až 10 uchazečů, kteří jsou zařazeni do programu základů mediální výchovy a novinářské práce. V redakci Echo24 vybraní studenti stráví většinou tři roky do ukončení vlastního studia na vysoké škole. Vzhledem k tomu, že takto připravené studenty, kteří jsou po absolvování stáže sami schopni zpracovávat informace, přinášet vlastní témata a jsou tak připraveni pro výkon novinářského povolání, není redakce Echo24 vzhledem ke své velikosti sama schopna uplatnit, nastupují do jiných zavedených médií, kde od počátku patří k nejlepším.

Miloslav Janík

Miloslav Janík • Hlavní lektor


Úspěšní absolventi

V naprosté většině frekventanti stáže stráví v redakci Echo24 tři roky. Ale jen část zůstane v redakci Echo24. Na základě stáže se do pozice zahraničního redaktora vypracoval Ondřej Šmigol, v domácí redakci působí Karolina Vaverková nebo Vojtěch Šeliga. EchoMedia ve spolupráci s Eumos také připravuje autorský denní monitor médií EchoMonitor, který si získal u svých klientů velkou oblibu pro přesnost a věcnost. Ten v současné době připravují také dvě frekventantky stáže Martina Havelková a Petra Kašpárková. Na pozicích redaktorů domácího zpravodajství působily také Kristýna Guryčová nebo Tereza Čemusová. Obě jsou nyní předními autorkami zpravodajského serveru Českého rozhlasu. Kristýna Guryčová dokonce byla již oceněna cenou novinářská Křepeleka jako talent do 30ti let. Tereza Čemusová se vyprofilovala jako specialistka na EET a finanční správu. Ještě než nastoupila do Českého rozhlasu, prošla si krátkým angažmá ve zdroj.cz. Do České televize jsme dodali Olivera Jahna, který se stal plnohodnotným členem zahraniční redakce, redakci největšího zpravodajského serveru posílila také další absolventka tříleté stáže v Echo24 Renáta Bohuslavová. V E15 působí další dvě absolventky Nguyen Thuong Ly a Barbora Pánková. V současné době je v redakci Echo24 šestnáct aktivních frekventantů novinářské stáže.